Posty

Opłaty środowiskowe

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w bytowanie norma prawna z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła zmianę w ustawie spośród dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie zasad realizowania obowiązku sprawozdawczego z tytułu opłat wewnątrz korzystanie ze środowiska. Zgodnie spośród nowym brzmieniem art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie wnosi się opłat spośród tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna stopień wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku jak roczna wielkość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się oraz wykazów oraz informacji, o których wymowa w art. 286 ust. 1 natomiast 1a.
Zwolnienie obejmuje wykazy w ciągu rok 2016 natomiast dotyczy przyp…